คอร์ส เรียนทำอาหาร

รสธรรมชาติ และ การศึกษานอกโรงเรียน (กศน) ร่วมกันจัดกิจกรรมเรียนทำอาหาร มีเมนู น้ำข้าวโพด อาหารญี่ปุ่น และ ก็ซูชิ

นิสอน

บรรยากาศการเรียน การสอน

ทำอาหาร

สนุกสนานกับการถ่ายรูปอาหาร

ความสนุกสนานกับ คอร์สเรียนทำอาหาร